Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
the-fallen-angel
Czas wyłączyć zadawanie pytań. Przestać ogarniać, dlaczego to w ogóle się dzieje. To się staje. To pewna konsystencja rzeczywistości, jej budowa, przyzwyczaiłeś się do pewnego stanu skupienia, bo nikt jej jeszcze do tej pory tak bardzo nie podgrzał.
— Jakub Żulczyk.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
the-fallen-angel
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund. 
— Zrób mi jakąś krzywdę, Jakub Żulczyk
Reposted frommirabelia mirabelia viajakubzulczyk jakubzulczyk
the-fallen-angel
[...] przekroczyłem ostateczną granicę szaleństwa, dalej czeka już tylko wysyłanie zepsutego mięsa pocztą do wybranych ofiar, zapisanie się do faszystowskiej partii politycznej i wybijanie szyb w kebabach. 
— Jakub Żulczyk " Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
the-fallen-angel
4309 bdc9 400
Reposted fromretaliate retaliate viamolotovcupcake molotovcupcake
the-fallen-angel
Briksdalsbreen, Jostedalsbreen National Park, near Olden, Norway
Reposted fromlouve louve viamolotovcupcake molotovcupcake
the-fallen-angel
the-fallen-angel
9553 30dd 400
the-fallen-angel
7593 2a67 400
the-fallen-angel
5894 ca0a 400
Reposted frommariola mariola viamolotovcupcake molotovcupcake
the-fallen-angel
5907 2c2e 400
Reposted frommariola mariola viamolotovcupcake molotovcupcake
the-fallen-angel
1886 d3fe 400
Reposted fromcorvax corvax viamolotovcupcake molotovcupcake
the-fallen-angel
the-fallen-angel
Paul McCartney
Reposted fromidzsobie idzsobie viaWatermelons Watermelons
the-fallen-angel
3164 0d5e 400
Warsaw
Reposted fromchrupki chrupki viaWatermelons Watermelons
4185 72e3 400
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viahesher hesher
the-fallen-angel
5451 eafd 400
Reposted frometerycznie eterycznie viaarizonadream arizonadream
the-fallen-angel
0508 3196 400
Reposted fromarizonadream arizonadream
the-fallen-angel
4444 4c1c 400
Reposted byhahatmerydocholerymoterisdzelajzaohwowlovelyLittleMissPipedreamsCatLovesRicearizonadreamfuck-off
the-fallen-angel
2301 f5da 400
Reposted fromdansemacabre dansemacabre viaJohnnydepp Johnnydepp
the-fallen-angel
9689 bf8e 400
Reposted fromJohnnydepp Johnnydepp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl